WOOD SPAC

Spółka specjalnego przeznaczenia (Special Purpose Acquisition Company, SPAC) to narzędzie umożliwiające szybkie wprowadzenie spółki na giełdę. Uruchomiliśmy pierwszy środkowoeuropejski SPAC na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod nazwą WOOD SPAC One.


WOOD SPAC ONE

Pierwszy SPAC w Europie Środkowej pod nazwą WOOD SPAC One wszedł na giełdę w Pradze w 2022 r. Nad jego wdrożeniem pracowali doświadczeni eksperci z grupy inwestycyjnej WOOD & Company we współpracy z międzynarodową firmą konsultingową Oaklins.

Transakcja została zakończona w 2023 r., kiedy inwestorzy zatwierdzili FOOTSHOP jako spółkę docelową, po czym nastąpiło połączenie spółki ze SPAC, a akcje FOOTSHOP rozpoczęły obrót na rynku standardowym Praskiej Giełdy Papierów Wartościowych 1 sierpnia.


DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

Zmiany cen tych akcji można śledzić tutaj.