KKIG 6,10/25

Nazwa
KKIG 6,10/25
Rentowność
6,10 % p.a.
Wymagalność
30.11.2025
Wielkość emisji
do 200 mil. CZK

DANE PODSTAWOWE

Strona internetowa emitenta: KKIG | Dla inwestorów

Emisje na platformie opPORTUnity: opPORTUnity | KKIG 6,10/25