DIRECT 6,85/26

Nazwa
DIRECT 6,85/26
Rentowność
6,85 % p.a.
Wymagalność
23.03.2026
Wielkość emisji
do 650 mln. CZK

DANE PODSTAWOWE

Strona internetowa Emitenta: DIRECT | Dla inwestorów

Emisje na platformie opPORTUnity: opPORTUnity | DIRECT